200.000 ارسال

200.000 Email Send

Bulk Email
500,000 تومان
ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه به لیست فعال مخاطبان هدفمند ایرانی / 50.000 مخاطب/ هر ارسال...
امتیاز 4.33 از 5
Email Credit
70,000 تومان3,500,000 تومان
خرید شارژ اعتباری برای ارسال ایمیل، ویژه مشتریان پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا
zagrox logo harizontal small

Branding

5/5

خدمات دیجیتال برای موفقیت برند اینترنتی شما